Musikk, dans og drama

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for musikk, dans og drama.

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre separate programområder: Musikk, dans og drama. Fra høsten 2011 tilbyr Dahlske alle tre programområdene. I tillegg til musikk-, dans- og dramafag undervises det i fellesfag slik at elevene får studiekompetanse når de er ferdig med dette utdanningsprogrammet.

Informasjon om opptak. Promoteringsfilm for drama

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Du bør være

Avhengig av din fordypning:

 • musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 • god i en form for dans
 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

 

Fagfordeling musikk, dans og drama
Fagfordeling musikk, dans og drama
Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4 t 4 t 6 t
Engelsk 5 t    
Matematikk 5 t 3 t (evt. 5 t)  
Fremmedspråk 4 t 4 t (evt. 5 t)*
Naturfag 5 t    
Samfunnsfag   3 t  
Geografi   2 t  
Historie   2 t 4 t
Religion og etikk     3 t
Til sammen fellesfag 23 timer 18 timer 13 (18) timer *
Programfag 12 timer 17 timer 22 (17) timer *

  * Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk også i Vg3. Dette reduserer antallet programfagtimer.

Fritekst 3 f.eks. hvorfor velge mdd på Dahlske

 

Programfag, programområdet for musikk:

Musikk, dans, drama (Vg1, 5 t)

Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder kor og stemmebruk, dans og drama.

Musikk (Vg1, 5 t)

Her lærer en å spille på hoved- og biinstrumenter, fremføre musikkstykker individuelt og sammen med andre. Sang og piano må være to av til sammen tre instrumenter. Grunnleggende musikklære og gehørtrening er også del av faget.

Lytting (Vg1, 2 t)

I dette faget lærer en om lytteteknikk og å beskrive og reflektere over musikkopplevelser.

Instrument, kor, samspill (Vg2/Vg3, 5 t)

Her får en øve på å spille instrumenter (ett hovedinstrument og ett biinstrument), delta i kor og i samspillgrupper.

Ergonomi og bevegelse (Vg2/Vg3, 2 t)

Dette faget ligner litt på kroppsøving, og i to uketimer hvert år får en opplæring i danseformer, idretter, trening og livsstil.

Musikk i perspektiv (Vg2/Vg3, 5t)

Dette faget inneholder lyttetrening og musikkhistorie innen ulike musikalske sjangre og stilarter.

Instruksjon og ledelse (Vg3 5t)

Faget inneholder ledelse av kor og instrumentalensembler og planlegging og gjennomføring av produksjoner for ulike grupper.
 

Programfag, programområdet for dans:

Musikk, dans, drama (Vg1, 5t)

Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder kor og stemmebruk, dans og drama.

Danseteknikker (Vg1, 5t)

Faget tar for seg grunnleggende danseteknikker i klassisk ballett, jazzdans og moderne dans/samtidsdans. Litt teori, men mest praktisk arbeid med teknikk, improvisasjon og scenisk framføring.

Bevegelse (Vg1, 2t)

Faget inneholder grunntrening og forholdet mellom dans, teater og musikk.

Dans i perspektiv (Vg2/Vg3, 5t)

Dette faget handler om dansens rolle og funksjon i kunstnerisk og kulturell sammenheng, sammen med dansekomposisjon og koreografi.

Scenisk dans (Vg2/Vg3, 5t/10t). Scenisk dans fordypning (Vg2/Vg3, 5t)

Fagene dreier seg om tekniske og kunstneriske ferdigheter i klassis ballett, jazzdans og moderne dans / samtidsdans. Stil, ulike bevegelseskvaliteter, innlevelse og personlig uttrykk er sentralt. En del av arbeidet vil dreie seg om forberedelse og gjennomføring av ulike forestillinger.
Elever som må ha fremmedspråk i vg3 har ikke fordypningsfaget.

Grunntrening dans (Vg2/Vg3, 2t)

Faget er på to uketimer hvert år, og her kombinerer en fysisk grunntrening med skapende arbeid.

Programfag, programområdet for drama:

Musikk, dans, drama (Vg1, 5t)

Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder kor og stemmebruk, dans og drama.

Teaterensemble (Vg1 5t)

Faget dreier seg om skuespillerutvikling og forestillingsarbeid.

Bevegelse (Vg1, 2t)

Faget inneholder grunntrening og forholdet mellom dans, teater og musikk.

Teater i perspektiv (Vg2/Vg3, 5t)

I dette faget gjennomgår en teaterteori og praktisk teaterarbeid. Faget dreier seg om teateranalyse og gir et historisk blikk på teater.

Teaterproduksjon (Vg2/Vg3 5t). Teaterproduksjon fordypning (Vg2/Vg3, 5t)

Faget dreier seg om praktisk arbeid med teatermetoder og skuespillerteknikk, sjangre og spillestiler. Det blir satt fokus på sammenhengen mellom teater, bevegelse og dans.
Elever som må ha fremmedspråk i vg3 har ikke fordypningsfaget.

Teater og bevegelse (Vg2/Vg3, 2t)

Faget er på to uketimer hvert år, og her kombinerer en fysisk grunntrening med skapende arbeid.

Drama og samfunn (Vg3, 5t)

Her lærer en om et bredt spekter av drama- og teaterpedagogiske metoder og om fortellerkunst. En lager fortellerprogram og teateraktiviteter for ulike målgrupper.

Til toppen