Drama

På programområde for drama lærer du:

  • å utvikle kreativitet
  • å samarbeide med andre i ulike prosjekter
  • å jobbe selvstendig 
  • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
  • ulike sider ved å produsere en teaterforestilling
  • å spille teater i ulike stiler, samt gi og ta regi
  • både praktiske og teoretiske sider ved teater

Det er IKKE nødvendig å ha spilt teater tidligere for å gå hos oss!

 

Programfagene i programområde for drama:

Les mer om fagene på vilbli.no

Dramafag i Vg1:

Musikk, dans, drama (5t)

Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene på MDD. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder sang/stemmebruk, dans og drama.

Teaterensemble (5t)

I dette faget jobber vi med grunnleggende skuespillerteknikker. Vi lager forestillinger i ulike sjangere, hvor vi lærer om lyd, lys, kostymer, scenografi og skuespill.

Bevegelse (2t)

Her jobber vi med grunnleggende styrke og bevegelighet, i tillegg til kreativt arbeid med improvisasjon og formidling. Faget har vi sammen med danseelevene.

Dramafag i Vg2 og Vg3:

Teaterproduksjon (5t). Teaterproduksjon fordypning (5t)

Faget dreier seg om praktisk arbeid med teatermetoder og skuespillerteknikk, sjangre og spillestiler. Vi setter opp flere forestillinger hvert år.
Elever som må ha fremmedspråk i vg3 har ikke fordypningsfaget.

Teater og bevegelse (2t)

I dette faget kombinerer vi fysisk grunntrening med skapende teaterarbeid.

Teater i perspektiv (5t)

I dette faget gjennomgår vi teaterteori og praktisk teaterarbeid. Faget dreier seg om teateranalyse og gir et historisk blikk på teater.

Drama og samfunn (5t i Vg3)

Her lærer vi om et bredt spekter av drama- og teaterpedagogiske metoder og om fortellerkunst. Vi lager fortellerprogram og teateraktiviteter for ulike målgrupper.