Dahlske Videregående Skole

Koronavaksine til ungdommer!

Grimstad kommune tilbyr vaksiner til årskull 2004 og 2005, for de som er folkeregistrert i Grimstad eller bor/oppholder seg i Grimstad.

Vaksinasjonen vil foregå i uke 36-38 på Fjære koronavaksinasjon.

De som er født i 2005 og enda ikke har fylt 16 år, men ønsker vaksine må få samtykke av begge foresatte, se eget skjema. Samtykkeskjemaet må medbringes vaksinasjonstimen og fremvises før vaksinasjonen gjennomføres. Samtykkeskjema kan skrives ut og medbringes, evt at foresatte blir med til vaksinasjonstimen.
For å melde seg opp til vaksine må dere være registrert i Grimstad kommunes vaksinasjonskø, Helseboka
Dere vil få SMS med invitasjon til å bestille time. Ved spørsmål eller ikke fått invitasjonen innen uke 35 kontakt; vaksine@grimstad.kommune.no
Har du ikke bank-id, kan foresatt bruke sin bank-id og dere kan registrere sammen.

Går du på skole i Grimstad, men bor i en annen kommune må du sjekke på din hjemkommunes nettside hvordan koronavaksinen tilbys der.
Mer informasjon på Grimstad kommunes nettside, Koronavaksine - Grimstad kommune

Korona-viruset – Informasjon og retningslinjer

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere.
 Gå til temaside om korona-viruset

Til toppen