Dahlske Videregående Skole

Vi byr på kunstneriske innslag fra musikk, dans og drama

Informasjon om utdanningsløpet og fagene

Det blir anledning til å snakke med lærere og elever

Velkommen i Dramatoriet!

Til foresatte som ønsker å lære mer om foreldremodulen i Visma, finnes det en finnes det en god introduksjonsvideo.

Introduksjonsvideo om foreldremodulen

Skolen bruker forskjellige koder for fraværsføring (se bilde). Disse påvirker ordenskarakter, fraværsgrense, vitnemål og vurderingsgrunnlag på ulike måter. En grundigere forklaring på kodene finner dere her. (PDF, 60 kB)

Spesielt gjelder det kjøreopplæring hvor noen obligatoriske kurs på dagtid gir Rettighetsfravær, mens ordinære kjøretimer og oppkjøring ikke gjør det.

Aktuelt

  • Elevundersøkelsen 2022-2023
    Årets elevundersøkelse vil gjennomføres her på Dahlske for alle ordinære elever nå i ukene før jul.
  • Siste frist for samtykke ..
    Skolen må ha samtykke fra eleven for å kunne bruke bilder og video i skolesammenheng. Skjema som må fylles ut finner du her. Frist for å legge inn samtykke er fredag 16. september!
  • Ny inndeling av skoledagen
    Det er noen endringer på undervisningstidene fra forrige skoleår. Vi har gjort lunsjen fem minutter kortere mot at dagen slutter fem minutter tidligere. Klikk her for å se de eksakte tidene.

Hva skjer?

Til toppen