Dahlske Videregående Skole

Gjennomføring av elevundersøkelsen 2021-22

Årets elevundersøkelse vil gjennomføres her på Dahlske for alle ordinære elever nå i ukene før jul. Vi organiserer det slik at alle elever vil få anledning til å svare i løpet av en oppsatt skoletime i løpet av denne perioden. Det vil også være mulighet å besvare i etterkant dersom en er borte den aktuelle timen. Undersøkelsen er digital, frivillig og selvfølgelig anonym. Elevene blir spurt om bl.a. trivsel, trygghet, motivasjon, lærerstøtte, elevmedvirkning, vurdering og veiledning.  Vi oppfordrer alle våre elever til å besvare denne undersøkelsen, fordi den gir oss elevenes mening om hvordan det er å være elev på Dahlske, hva vi er gode på og ikke minst hva vi bør arbeide for å bli bedre på. Vi bruker det elevene forteller oss i undersøkelsen aktivt i vårt arbeid for å gjøre Dahlske til en enda bedre skole. Les gjerne mer på direktoratets nettsider:  Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Hurtigtesting Covid-19

Til alle elever på videregående skole som er bosatt i Grimstad kommune

Grimstad teststasjon tilbyr fra 1.november 2021 hurtigtesting før skoletid til de som har luftveissymptomer.

Grimstad kommune ønsker å jobbe forebyggende for å forhindre store smitteutbrudd. I tråd med anbefalinger fra FHI skal man teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer. Dersom svaret på testen er negativ, og man kun har vage symptomer, kan man gå på skolen.

Trenger du test ?

Ring tlf. 90918945 for å booke time, fra kl. 08- 08.15. Testing fra kl. 08.30

Testingen foregår ved teststasjonen, Arendalsveien 26 A.

Elevene vil få med seg en legeerklæring som dokumenterer gyldig fravær, og negativ test. Legeerklæringen vil være registrert her hos oss hvis noe skulle være uklart/spørsmål.

Blir du syk i helgen kan du også kontakte oss for en eventuell test eller selvtest. Vårt telefonnummer er: 90918945.

Telefonen er bemannet hver dag mellom 08-22 og 9-15 i helgen.

Det ligger også en video ute som viser hvordan man utfører en selvtest. Link: https://www.youtube.com/watch?v=BEjbTqZe4K4

Presisering: Dette er også et tilbud til elever som går på Dahlske fra andre kommuner. Men du MÅ oppgi at du er elev ved DALHSKE

Hva skjer?

 • 02
  des

  Åpen skole

  Dato:
  02.12.2021
  Tidspunkt:
  kl. 18.00 - 20.00
  Sted:
  Dahlske videregående skole
Til toppen