Dahlske Videregående Skole

Gjennomføring av UngData-undersøkelsen

UngData-undersøkelsen vil bli gjennomført for alle våre elever på Dahlske under 20 år i løpet av perioden uke 4-10. Det er frivillig å delta, og alle som måtte ønske å reservere seg for deltakelse, kan gjøre det ved at elev eller foresatte tar kontakt med sin kontaktlærer. Vi oppfordrer alle til å besvare undersøkelsen, fordi den gir forskere og politikere et verdifullt bilde av hvordan det er å være ungdom i dag. Vi ber alle foresatte om å lese gjennom vedlagte informasjonsskriv: infoskriv ungdata (PDF, 179 kB).

Ved spørsmål, ta kontakt med ass. rektor Andreas Poppe på e-post eller tlf: 93252154. Du finner mer om UngData her: Hjemmeside - Ungdata

Elever kan hente hurtigtester i resepsjonen på Dahlske mandag 3. januar fra kl. 10-1530. Dere vil bli registrert ved henting av test og det er 1 test som deles ut pr. elev. Du kan bruke egen hurtigtest hvis det er vanskelig eller upraktisk å komme til skolen for å hente test mandag. Testing skal ikke skje på skolen, men hjemme.

Jeg håper dere alle har en fin ferie. Nå nærmer det seg skolestart tirsdag 4. januar 2022 og vi gleder oss til å se dere igjen digitalt eller fysisk.

Følgende føringer har kommet fra nasjonale myndigheter vedr. korona:

•Helsemyndighetene anbefaler at elever og ansatte i skoler og ansatte i barnehager tester seg før oppstart etter juleferien.
•Rødt nivå videreføres i videregående skoler og i voksenopplæringen.

I praksis betyr dette at alle elever på skolene skal testes før de møter til skolestart tirsdag 4. januar 2022.

De elevene som starter opp med digital undervisning trenger ikke hente tester eller teste seg før de skal inn igjen på skolen. Dette gjelder vg2 og vg3 ST.

Ingen med symptomer skal møte eller hente tester på skolen.

Ved positive tester skal man ikke møte på skolen, da må veiledning om registrering på sin kommunens hjemmeside følges.

Her er informasjon om mange av de aktuelle kommuner for de fleste av elevene ved Dahlske vgs:
Grimstad kommune
Lillesand kommune
Birkenes kommune
Arendal kommune
Froland kommune

Til toppen