Dahlske Videregående Skole

Aktuelt

  • Informasjon om smittevern..
    Som ledd i håndteringen av den lokale smittesituasjonen i Grimstad, har kommunelegen besluttet å anbefale jevnlig testing av elever og ansatte ved skolen.

Hva skjer?

Til toppen