Videregående skole

 

Dahlske ønsker alle elever velkommen til skolestart!
Særlig velkommen til alle som er nye på Dahlske! 
 

Generelt om skolestart: 
 

Skolestart for Vg1 Studiespesialiserende, Vg1 Musikk dans drama og Vg3/4 Påbygging er mandag 17. august kl. 09.00. Vi starter i enden av «gata». 

Skolestart for Vg1 Byggfag, Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg1 Elektrofag, Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg1 Salg, service og reiseliv er mandag 17. august kl. 10.00. Vi starter i enden av «gata». 

Øvrige Vg2- og Vg3-klasser møter mandag 17. august kl 0815. Disse klassene møter rett i sitt klasserom, se oppslag i «gata». 

 

Første uka har vi oppstartuke for Vg1-elevene. Da vil du få utdelt bøker og PC, det vil bli egne opplegg for å bli kjent med klassen og informasjon om skolehverdagen. Skolen har et eget makker-program for Vg1 som skal gjøre det lett for deg å bli kjent med de andre i klassen din. Du vil derfor allerede fra første skoledag ha en medelev som makker. Dere skal hjelpe hverandre med både praktiske og faglige utfordringer i skolestarten. Pga. opplegget vil det ikke være mulig å bytte klasse eller makkere i starten. Dere vil få mer informasjon om opplegget første skoledag.   

For oss på Dahlske er det viktig at alle opplever et trygt og godt skolemiljø. Det er et eget kapittel i opplæringsloven som sikrer alle elever trygghet mot mobbing og trakassering i skolehverdagen. Vi vil gi god informasjon om dette i løpet av skolestarten. 

Det er dessverre ikke mulighet for elever å parkere bil på Dahlske i skoletiden. Ulovlig parkering vil medføre forelegg fra Europark. Det kan søkes om parkeringsbevis i særlige tilfeller. 

 

Koronasituasjonen og smitteverntiltak: 
 

Myndighetene har nå definert gult nivå for skoledrift, dvs. at vi i utgangspunktet skal ha en normal skolehverdag, men med enkelte smitteverntiltak. Det viktigste er: 

  1. Dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke være i på skolen. 
  2. Vi skal alle overholde god hoste- og håndhygiene. 
  3. Det vil være egne tiltak for å holde redusert kontakt mellom personer. Alle er ansvarlig for å holde god avstand til andre. 

Du vil få god informasjon om alle tiltakene når du kommer på skolen. Vi nevner også at alle fraværsregler er som vanlig nå fra skolestart, det er ingen særlige regler for dette nå pga. korona-pandemien. Se ellers utfyllende informasjon på hjemmesiden og på UDIR.

 

Informasjon om bøker og PC-er: 
 

Alle elevene får utdelt lærebøkene de trenger på skolen. Utlånet registreres i eget elektronisk utlånssystem. Du har ansvar for å levere bøkene tilbake i god stand ved skoleårets slutt. Tapte eller ødelagte bøker må erstattes. 

Skrivesaker, papir, permer, kalkulator, minnepenn til PC og utstyr du trenger til praksis, kjøper du selv. Kalkulator kan du eventuelt kjøpe på skolen, matematikklærere vil informere om dette.   

Fylkestinget har vedtatt at elever som starter på Vg1, skal kjøpe bærbar PC gjennom Agder fylkeskommunes innkjøpsordning. For å disponere PC under opplæringen, betaler du en nærmere fastsatt egenandel som tilsvarer det utstyrsstipendet du får. Vg2- og Vg3-elevene (inkl. påbygg) skal bruke den PC-en de allerede har fått utdelt når de gikk i Vg1. Stipendet dekker også utstyr og klær til praksis. Musikkelever må ha med egne instrumenter (ikke første skoledag).  

 

Valg av matematikk for studieforberedende


Du har allerede ved innsøking valgt mellom Matematikk P og Matematikk T. Faglærer vil hjelpe deg å velge riktig eller gjør om valget om du trenger det. Viser det seg at du har valgt feil i første omgang kan du bytte matematikkurs i løpet av de første ukene. Etter det er det vanskelig å bytte siden det er forskjell på innholdet i kursene 

Matematikk P er et praktisk rettet matematikkurs og det enkleste av de to kursene. Det inneholder blant annet emner som prosentregning, praktisk geometri og praktisk økonomi. 

Matematikk T går grundigere inn på emner som algebra, geometri og funksjonslære. Elever som vet de skal fortsette med realfag, må velge dette kurset. 

 

Valg av fremmedspråk for studieforberedende


Alle må ha engelsk som fag i Vg1. I tillegg må alle elever på studieforberedende ha et andre fremmedspråk. Vi tilbyr tysk nivå 1 (begynnerkurs) og tysk, fransk og spansk nivå 2 (bygger på det språket du har hatt i ungdomsskolen). Du kan søke om å endre språk fra fransk eller spansk 2 til tysk 1, men vil få plass bare dersom det er plass i gruppen. Elever som ikke har hatt et andre fremmedspråk i ungdomsskolen, må ha tysk i alle tre årene hos oss. 

De som behersker et annet språk godt, for eksempel har et annet morsmål enn norsk, kan ta eksamen i dette språket som privatist og få det godkjent som andre fremmedspråk. 

Korona-viruset – Informasjon og retningslinjer

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere.

Gå til temaside om korona-viruset

Til toppen