Siste frist for samtykke bilder

Skolen må ha samtykke fra eleven for å kunne bruke bilder og video i skolesammenheng. Skjema som må fylles ut finner du her.

Frist for å legge inn samtykke er fredag 16. september!

Foreldremøte Salg, service og Reiseliv, vg1 og vg2
Tirsdag 17.januar kl. 18.00 på Dahlske

Foreldremøte vg1 Studiespesialiserende 
17.januar kl. 18.00 på Dahlske

Årets elevundersøkelse vil gjennomføres her på Dahlske for alle ordinære elever nå i ukene før jul.

Det er noen endringer på undervisningstidene fra forrige skoleår. Vi har gjort lunsjen fem minutter kortere mot at dagen slutter fem minutter tidligere. Klikk her for å se de eksakte tidene.

Til toppen