Opptak til MDD

Opptak til utdanningsprogram for musikk, dans og drama skjer på grunnlag av karakterpoeng fra ungdomsskolen og eventuelle tilleggspoeng fra opptaksprøve.

Allle primærsøkere ( de som har satt dette opp som førstevalg) blir invitert til å gjennomføre en frivillig opptaksprøve. Her er det mulig å få 7 eller 15 tilleggspoeng (7 poeng tilsvarer en heving av gjennomsnittskarakteren med 0,7). Skolen har bare anledning til å gi tilleggspoeng til inntil halvparten av de som kommer inn.

Opptaksprøvene foregår i første halvdel av juni.

Her finner du nærmere beskrivelse av opptaksprøveordningene:

Opptak til MDD
Tittel Publisert Type
Opptaksprøve musikk

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opptaksprøve musikk retningslinjer v21.pdf
Opptaksprøve drama

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opptaksprøve drama retningslinjer v21.pdf
Opptaksprøve dans

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opptaksprøve dans retningslinjer v21.pdf