Dans

På programområde for dans lærer du:

  • danseferdigheter i klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans
  • formidlingsevne i forbindelse med forestillinger
  • å utvikle kreativitet og estetisk sans
  • å jobbe selvstendig og ta ansvar for deg selv og for andre
  • å produsere en forestilling fra idé til forestilling
  • å kjenne din kropp via dans og basekunnskaper i anatomi og treningslære 
  • om dansekunstens utvikling i et historisk perspektiv  

Programfagene i programområde for dans:

Les mer om fagene på vilbli.no

Dansefag i Vg1:

Musikk, dans, drama (5t)

Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene på MDD. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder sang/stemmebruk, dans og drama.

Danseteknikker (5t)

Faget tar for seg grunnleggende danseteknikker innenfor ulike sjangere. Litt teori, men mest praktisk arbeid med teknikk, improvisasjon og scenisk framføring.

Bevegelse (2t)

Her jobber vi med grunnleggende styrke og bevegelighet, i tillegg til kreativt arbeid med improvisasjon og formidling. Faget har vi sammen med dramaelevene.

Dansefag i Vg2 og Vg3:

Scenisk dans 1 og 2 (5t i Vg2, 10t i Vg3).  Scenisk dans fordypning 1 og 2 (5t)

Fagene dreier seg om tekniske og kunstneriske ferdigheter i klassisk ballett, jazzdans og moderne dans / samtidsdans. Stil, ulike bevegelseskvaliteter, innlevelse og personlig uttrykk er sentralt. En del av arbeidet vil dreie seg om forberedelse og gjennomføring av ulike forestillinger.
Elever som må ha fremmedspråk i vg3 har ikke fordypningsfaget.

Grunntrening dans (2t)

Her kombinerer vi fysisk grunntrening med skapende arbeid, og lærer hvordan vi tar best vare på kroppen.

Dans i perspektiv (5t)

Dette faget handler om dansens rolle og funksjon i kunstnerisk, kulturell og historisk sammenheng, i tillegg til praktisk arbeid med dansekomposisjon og koreografi.