Voksenopplæring

Voksne som er 25 år eller eldre, har rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere. De voksne som søker videregående opplæring, skal kunne få sin realkompetanse vurdert.

Er du 25 år eller eldre, og ikke har fullført videregående skole tidligere, har du lovfestet rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring (jfr. Opplæringsloven §4A – 3).

Realkompetanse er de kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har tilegnet deg gjennom skole, arbeid og livserfaring. Realkompetanse er summen av alt du kan.
Du kan bli realkompetansevurdert i henhold til læreplanen for faget du måtte velge.
En realkompetansevurdering kan gi deg en mulighet for å ta videregående utdanning på kortere tid enn ordinært.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside