Studiespesialisering

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for studiespesialisering.

Dahlske videregående skole tilbyr utdanningsprogrammet for studiespesialisering.

Her kan du få den studiekompetansen som kreves for å komme inn på universiteter og høyskoler.

Du lærer 

 • Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å studere teoretiske fag
 • interessert i å samarbeide med andre
 • utholdende og kunne arbeide strukturert og disiplinert
 • interessert i å lese, samtale, skrive og regne
 • interessert i språk, kultur og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

I vg1 er alle fagene fellesfag, mens i vg2 og vg3 kan du velge programfag i 15 (10) timer i uka.

Fagfordeling studiespesialisering

Fagfordeling studiespesialisering
Fellesfag vg1 vg2 vg3
Norsk 4 t 4 t 6 t
Engelsk 5 t    
Matematikk 5 t T/P 3 t T/P  
Fremmedspråk 4 t 4 t (5 t) *
Naturfag 5 t    
Kroppsøving 2 t 2 t 2 t
Samfunnskunnskap 3 t    
Geografi 2 t    
Historie   2 t 4 t
Religion og etikk     3 t
Til sammen 30 timer 15 timer 15 (20) timer
Programfag 0 15 timer 15 (10) timer

* Om du ikke har hatt et annet fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha det i vg3!

Skolen tilbyr to programområder

Programområde for realfag:

Her får du de fagene du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse som ingeniør- og medisinstudier. Du kan bl.a. velge fag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. I dag er det stort behov for folk med realfagskompetanse, så derfor gir slike fag deg ekstra studiepoeng. 

Skolens programfagtilbud
Fysikk Kjemi Matematikk Biologi
Fysikk 1 Kjemi 1 Matematikk R1 Biologi 1
Fysikk 2 Kjemi 2 Matematikk R2 Biologi 2
Matematikk S1  
Matematikk S2

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

Innen dette programområdet kan du velge fag som engelsk, historie og filosofi, næringslivsøkonomi, rettslære, markedsføring og ledelse, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi og politikk og menneskerettigheter. Disse fagene vil gi deg innsikt i ulike sider ved samfunnet vårt og være solid bakgrunn for studier innen samfunnsfag eller økonomi.

Det varierer noe fra år til år hvilke fag som settes i gang. Tilbudet styres av elevenes ønsker hvert skoleår.

Studiemuligheter:

Dahlske videregående skole er en skole hvor vi legger vekt på åpne og varierte studiearealer. Klasserommene er store og lyse. Vi har et innholdsrikt bibliotek, mange arbeidsplasser både til gruppearbeid og selvstendig studiearbeid.