Salg, service og reiseliv

På Salg, service og reiseliv har vi dyktige, engasjerte og kreative lærere, som vil gjøre alt de kan og mere til for at du skal trives hos oss. Vi har fine omgivelser og et godt miljø i elevgruppen.

Du lærer

 • økonomisk og bærekraftig drift
 • om markedsføring, entreprenørskap og innovasjon
 • administrasjon og digitale verktøy
 • om reiseliv og turisme
 • kundebehandling og salg
 • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Du bør være

 • organisert, strukturert og resultatorientert
 • kreativ og ha evne til å tenke strategisk
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner
 • interessert i å kommunisere med mennesker

VG1 Salg, service og reiseliv

Fag- og timefordeling:

 

Programfaget Forretningsdrift omhandler følgende mål for opplæringen:

 • gjøre greie for regler og lovverk som er relevante for servicenæringa, og forklare hvordan den regulerer drift av virksomheter
 • beskrive ansvarsfordeling og hva de ulike rollene i en virksomhet innebærer, og utarbeide og presentere et organisasjonskart
 • vurdere, kalkulere og tilpasse pris på et produkt med tanke på kostnader og markedssituasjon
 • forklare og føre et enkelt regnskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsomheten
 • beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjedene og vurdere dilemma knyttet til lønnsomhet og bærekraftig utvikling
 • gjennomføre en enkel risikovurdering og presenteretiltak som forebygger uønskede hendelser
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • følgje en beredskapsplan og gjøre greie for funksjonen og formålet med beredskapsplaner

 

Programfaget Kultur og samhandling omhandler følgende mål for opplæringen:

 • analysere forbrukeratferd i sammenheng med segmentering av målgrupper
 • vurdere sentrale konkurransevirkemidler i sammenheng med profilen og lønnsomheten til virksomheter og bedrifter
 • utvikle en forretningsidé og vurdere den i lys av bærekraftig utvikling
 • lage en enkel markedsplan og gjøre greie for valg av mål og virkemidler
 • utforske hvordan teknologi og endringer i forbrukeradferd påvirker salg og servicerollen, og presentere tiltak og markedsføringsstrategier
 • lage en markedsføringskampanje og gjøre greie for valg av virkemidler
 • selge et produkt og gjøre greie for salgsprosessen
 • kjenne til og benytte gjeldende regelverk for markedsføring og salg
 • beskrive administrative funksjoner og rutiner i en virksomhet og drøfte hvordan disse påvirker kvaliteten og servicenivået

 

Programfaget Markedsføring og innovasjon inneholder følgende mål for opplæringen:

 • analysere forbrukeratferd i sammenheng med segmentering av målgrupper
 • vurdere sentrale konkurransevirkemidler i sammenheng med profilen og lønnsomheten til virksomheten
 • utvikle en forretningsidé og vurdere den i lys av bærekraftig utvikling
 • lage en enkel markedsplan og gjøre greie for valg av mål og virkemidler
 • utforske hvordan teknologi og endringer i forbrukeratferd påvirker salg og servicerollen, og presentere tiltak og markedsføringsstrategier
 • lage en markedsføringskampanje og gjøre greie for valg av virkemidler
 • selge et produkt og gjøre greie for salgsprosessen
 • kjenne til og benytte gjeldende regelverk for markedsføring og salg
 • beskrive administrative funksjoner og rutiner i en virksomhet og drøfte hvordan disse påvirker kvaliteten og servicenivået

 

Etter VG1 kan du velge å gå videre på enten Salg og reiseliv, eller Service, sikkerhet og administrasjon. På Dahlske tilbyr vi vg2 Salg og reiseliv.

 

VG2 Salg og reiseliv

 

Etter VG2 kan du bli lærling, som gjør at du kan gå opp til fagprøve og få fagbrev, eller du kan ta vg3 Påbygg til generell studiekompetanse (tilbys på Dahlske).

Til toppen