Helse- og oppvekstfag

Har du lyst til å jobbe med barn, eldre, friske og syke? Er du interessert i mennesker, omsorgsfull, flink til å kommunisere og god til å samarbeide? Da er en utdanning innen helse- og oppvekstfag riktig valg for deg!

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Hva kan du bli?

  • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
  • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
  • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
  • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Hvorfor velge helsefag på Dahlske videregående skole?

En utdanning innenfor programområdet Helse- og oppvekstfag gir deg jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor.

Vi har engasjerte og dyktige lærere, som legger vekt på læringsmiljø, god kunnskap, gode holdninger og ferdigheter.

Vi har praksisrom og gode fasiliteter.

Vi har samarbeid med kommune, sykehus og næringsliv for de beste praksisplassene i de ulike yrkesretningene.

Vi deltar i konkurranser, som kretsmesterskap og norgesmesterskap i yrkesfag.

Ved Dahlske videregående skole tilbyr vi Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfaget.

Helse- og oppvekstfag VG1

Timefordeling Vg1, helse- og oppvekstfag
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Helsefremmende arbeid 7 timer pr uke Engelsk 5 timer pr uke
Kommunikasjon og samhandling 5 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 5 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke

På vg1 lærer du om helse, kommunikasjon og yrkesutøvelse, og du får prøvd ut teorien i praksis. Du lærer om sammenhengen mellom livsstil og helse, hvordan kroppen er bygd opp, hygiene og førstehjelp. Hvordan kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, med og uten ord, og du vil lære om lover og regler og hvordan man skal oppføre seg i yrkeslivet.
 

Elever i aktivitet .Foto - Klikk for stort bildeElever i aktivitet Reed foto AS

Etter høstferien når du har lært om de forskjellige yrkene, kan du ønske en praksisplass (YFF) innen helse og oppvekstsektoren, for eksempel på skole eller sykehjem. Skolen ordner praksisplass til deg, og du vil være utplassert på praksisplassen i vårsemesteret 7,5 timer tre dager pr. uke i 6 uker. I praksisperioden vil du få god oppfølging fra lærer både på skolen og på praksisplassen.

 Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Vg2 Helsefagarbeider

For å velge yrket helsefagarbeider må du være interessert og glad i å jobbe med mennesker. Etter at du er ferdig utdannet kan du jobbe med mennesker i alle aldere, som pga en funksjonsnedsetting trenger hjelp i ulike situasjoner for å mestre livet sitt og få dekket sine grunnleggende behov. Utfra et helhetlig menneskesyn, fysisk, psykisk, sosialt, kulturelt og åndelig skal du bidra til at brukeren oppnår best mulig livskvalitet.

Timefordeling Vg2, helsearbeiderfaget
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Helsefremmende arbeid 7 timer pr uke Norsk 4 timer pr uke
Kommunikasjon og samhandling 5 timer pr uke Samfunnskunnskap 3 timer pr uke
Yrkesutøvelse 5 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 9 timer pr uke
Elever i øvingsrom .Foto - Klikk for stort bildeElever i øvingsrom Reed foto AS

Mange helsefagarbeidere jobber på bo- og omsorgssenter og hjemmesykepleie. Noen jobber også med habilitering og rehabilitering og noen jobber på sykehus.

I programfagene på vg2 helsefagarbeider lærer du om helsefremmende og forebyggende arbeid, kommunikasjon og samhandling med mennesker i ulike livssituasjoner, som for eksempel er syke, har skadet seg eller har nedsatt funksjonsevne.

Det er to praksisperioder (YFF) fordelt på høst og vår, hver på 4 uker med 4 arbeidsdager pr uke.

Helsearbeiderfag på vilbli.no

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

YFF er den praktiske delen i helse og oppvekstfag. YFF er en viktig del av opplæringen for alle elever som går på yrkesfag. Her skal eleven prøve ut teorien og det praktiske arbeidet de har lært på skolen på en arbeidsplass. Formålet med YFF er at det er mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve og prøve ut realistiske arbeidssituasjoner i praksis.  

Videre løp
Etter Vg2 er man to år i lære, og etter at fagprøven er tatt har man flere muligheter for videreutdanning, for eksempel innen barnepleie, eldreomsorg, ledelse og psykiatri. 

Helse- og oppvekstfag - Fagskolen i Agder

Etter Vg2 kan man også søke påbygging til generell studiekompetanse.

 Påbygging til generell studiekompetanse - Dahlske videregående skole