Elektro og datateknologi

Dahlske vgs. tilbyr Vg1 Elektro og datateknologi, og Vg2 Elenergi eller Industriteknologi.

Dette utdanningsprogrammet leder til arbeid innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske system. Velger du denne studieretningen bør du være nøyaktig, systematisk og serviceinnstilt. Det stilles ofte krav til et godt fargesyn.

 Klikk for stort bilde 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Se alle yrker og kompetanser

Fritekst 3 f.eks. hvorfor velge Elektro på Dahlske

 

Timefordelingen på vg1
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Data og elektronikksystemer 7 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Elenergisystemer 5 timer pr uke Engelsk 3 timer pr uke
Automatiseringssystemer 5 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
    Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene på Vg1 elektrofag er:


Data og elektronikksystemer

I dette faget lærer du om elektronikksystemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd- og bilde.

Faget omfatter også kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av digitale verktøy. Disse emnene kommer inn i de to følgende fagområdene også.

Elenergisystemer:

Faget omfatter systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Du skal kunne gjøre grunnleggende målinger og beregninger.

Automatiseringssysemer:

Her lærer du om automatiseringssystemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering.

Yrkesfaglig fordypning:

I yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studie- forberedende kurs, inkludert påbygging til generell studiekompetanse.

Vg2 og videre
Vg2 Deretter 2 år i bedrift
Elenergi Elektriker, elektromotor- og transformatorreparatør, elektroreparatør, energimontør
Produksjon og industriell teknikk Bokbinderfaget, grafisk emballasjefaget, industrimekanikerfaget, kran- og løfteoperasjonsfaget, produksjonsteknikerfaget, seriegrafifaget, trykkfaget

 

Elenergi

Formål

I et høyt utviklet teknologisk samfunn må vi ha sikre og velfungerende elektriske systemer. Opplæringen i elenergi skal bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Opplæringen skal legge vekt på utprøving, innsikt og bevisste valg knyttet til elenergisystemene og det tilhørende utstyret. Anvendelse av elsikkerhetsregelverk skal være gjennomgående i opplæringen.

Klikk for stort bilde 

Struktur

Programområdet for elenergi består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. I tillegg kommer faget Prosjekt til fordypning og fellesfag.

Timefordeling Vg2, elenergi
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Elenergisystemer 7 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Automatiseringssystemer 5 timer pr uke Samfunnsfag 3 timer pr uke
Data- og elektronikksystemer 5 timer pr uke Engelsk 2 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 9 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene:

Elenergisystemer:

Programfaget elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

Automatiseringssystemer:

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av elenergi, programmerbare logiske styresystemer, byggautomatisering, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

Data- og elektronikksystemer:

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

Yrkesfaglig fordypning:

I dette faget skal du fordype deg i kompetansemål fra Vg3. Det betyr at du får anledning til å prøve deg i praksis innen de ulike yrkene programmet kvalifiserer for. Skolen tilbyr også egen elevbedrift.

Standpunktvurdering: Eleven skal ha en standpunktkarakter i alle fag

Eksamen: Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i fellesfagene.

Studiekompetanse:

Som tabellen viser kan du kan du ta to år med opplæring i bedrift etter Vg2. Du kan også gå fra Vg2 til påbygging til generell studiekompetanse dersom du ønsker videre studier.

Klikk på knappen under for å se noen bilder fra dagliglivet på utdanningsprogrammet for elektrofag.

Bilder

 
Til toppen