Bygg- og anleggsteknikk

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for bygg- og anleggsteknikk. Innen byggfag er Dahlske er satt opp med to klasser på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og en klasse på Vg2 tømrer.

Velger du bygg- og anleggsteknikk bør du være nevenyttig og selvstendig. Du må også like å jobbe i team, da mange bygge- og anleggsoppgave krever fagfolk fra mange yrkesgrupper.

To elever som sager .Foto - Klikk for stort bildeBygg- og anleggsteknikk Dahlske videregående skole

 

 

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
 • Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter
 • etter noen år i bransjen er det en del som starter egne virksomheter

 

Programfagene

Det er tre yrkesrettede programfag på bygg- og anleggsteknikk. Arbeidsmiljø og dokumentasjon, praktisk yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

I faget arbeidsmiljø og dokumentasjon lærer du bl.a. å:

Arbeide i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet, utføre livreddende førstehjelp, utføre varme arbeider,  bruke arbeidsteknikker, dokumentere eget arbeid, vedlikeholde maskiner og verktøy, kildesortere avfall, kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper, forstå og bruke fagterminologi, vurdere hvordan miljø- og klimaendringer påvirker bygg- og anleggsbransjen, gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

I faget praktisk yrkesutøvelse lærer du bl.a. å:

Forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser, tegne skisser av konstruksjoner i målestokk, velge og bruke maskiner og verktøy til ulike arbeidsoppdrag, montere og bruke arbeidsplattformer opp til 5 meter og arbeide i høyden, velge ut og bruke personlig verneutstyr og vurdere konsekvenser av feilbruk, velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner, oppbevare, beregne og behandle materialer på en miljøvennlig, faglig og økonomisk måte,  bruke digitale ressurser til å beregne, måle opp og merke etter beskrivelse og tegning, bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag, utforske og presentere kjennetegn ved kulturarv og byggeskikk, planlegge og bygge en konstruksjon, beskrive hvilke krav og forventninger samfunnet stiller til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis

I faget yrkesfaglig fordypning er det mulig å:

Veksle mellom læringsarenaer, ofte utplassert i håndverksbedrifter, og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypnings skal gi elevene en opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse.

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De vurderes og får opplæring i kompetansemål som lærlingene har (VG3-nivå)

 

Vg2 Tømrer

Vg2 tømrer handler om å gi grunnleggende kompetanse i å bygge nye bygninger og bygge om eksisterende bygninger. Programfagene ruster elevene til å bygge trekonstruksjoner og konstruksjoner i sammensatte materialer. Programfagene bidrar til verdiskaping i samfunnet gjennom å produsere nye bygninger og konstruksjoner, holde bygninger ved like og videreføre kulturtradisjonen i faget. Programfagene handler også om å forstå bygningsfysikk og fuktmekanikk i bygninger og konstruksjoner. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 tømrer skal bidra til å utvikle kulturarven gjennom å bygge, vedlikeholde og restaurere bygninger ved bruk av miljøvennlige materialer. Programfagene skal bidra til å utvikle en håndverksmessig utførelse som sikrer et minimalt miljøavtrykk. Gjennom kritisk tenkning og samarbeid om arbeidsoppgaver bidrar programfagene til å øke bevisstheten om programfagenes betydning for estetikk, kvalitet og byggeskikk. Læreplan for faget helt ny, og under utvikling. Læreplan vil bli ferdig i løpet av våren.

 

Fellesfagene

Felles for alle yrkesfagene på Vg1 er fellesfagene Kroppsøving, matematikk, naturfag og engelsk. På Vg2 er fellesfagene kroppsøving, norsk, samfunnsfag og matematikk.

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Det vanlige veien er to år på skole (VG1 og VG2) og så to år i lære. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse (fagbrev).
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Noen studier forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse.