Pedagogisk plattform

Her kan du lese om skolens visjon og læringssyn.

Skolens visjon

Dahlske tar deg videre

Dahlske er en skole med raushet, verdighet og medmenneskelighet. Mangfold og inkludering er styrker som gjenspeiler alt vi sier og gjør.

Dahlske bidrar til bærekraftig lokalt samarbeid, internasjonalt utsyn og til faglig og menneskelig innsikt.

Dahlske setter tydelige krav til innsats. Gode relasjoner og arbeidsglede gir et læringsmiljø som skaper inspirasjon og mot til å lære og til å vokse.  

Dahlske har høy kvalitet på læringsarbeidet i en organisasjon med gode systemer og rutiner.

Ved Dahlske er elevene aktive i egen læringsprosess der de utvikler sine evner og holdninger, og tilegner seg kompetanse i samhandling med ansatte og medelever.

Skolens gode læringsmiljø legger til rette for bedre læringsutbytte og dette bidrar til økt gjennomføring for alle elever.

 

MÅL:

Den digitalt kompetente elev

Den yrkesforberedte elev

Den studieforberedte elev

 

Skolens satsingsområder/prioriteringer/tiltak

  • Profesjonsfellesskapet
  • Internasjonalisering
  • Elevmedvirkning
  • Dysleksivennlig skole
  • Metodevariasjon i undervisning og vurdering
  • Flerfaglig/tverrfaglig/yrkesretting
  • Bevisst bruk av digitale verktøy (digital kompetanse)