Miljøfyrtårn

 Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Miljøfyrtårnarbeid ved Dahlske videregående skole

Vinteren 2011 fikk en arbeidsgruppe ved Dahlske ansvaret for å forberede sertifisering som miljøfyrtårn. Dette etter et pålegg fra Aust-Agder fylkeskommune om at alle virksomhetene i fylkeskommunen skulle sertifiseres innen utgangen av 2011. Arbeidsgruppen ble utpekt av skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og besto av både ansatte- og elevrepresentanter, i tillegg til representanter fra ledelsen. 

Arbeidsgruppen jobbet med generelle og spesielle krav som stilles til skoler. De ble guidet gjennom de ulike kravene av konsulent, Julie Bjørnstad, fra Risør videregående skole. 

I mai 2011 gjennomgikk sertifisør Ragnar Gulowsen den skriftlige rapporten, fikk orientering om hvordan miljøarbeidet drives i praksis og så på handlingsplanen skolen hadde laget for videre arbeid.

27. juni 2011 fikk skolen den gledelige beskjeden: 

"Dahlske videregående skole er sertifisert som miljøfyrtårn!"

For å beholde sertifiseringen, må det foretas en resertifisering hvert 3. år. Vi gjennomgikk en prosess med resertifisering i juni 2014, og i mars 2018 ble Dahlske igjen sertifisert for 3 nye år.

Som et ledd i vår mijøsatsing, oppfordrer vi til å:

  • Sykle eller gå til skolen/jobb
  • Kjøre kollektivt 
  • Kildesortere søppel - kaste søppelet i riktig avfallsdunk
  • Bruke matboks