Kontaktlærere

Kontaktlærere skoleåret 2022-2023

Kontaktlærere skoleåret 2022-2023
Klasse Kontaktlærer(e)
1BAA Kristian Bø
1BAB Kenneth E. Nystad
1DAA Liv Altenborg og Åse Moi
1DRA Else Marie Liaaen og Anne Margrethe Lofstad
1ELA Atle Jørgensen
1ELB Kjell Løvland
1HOA Bjørg Knutson
1HOB Tine Stensrud Berglund
1HOC Tone Kristin Karlsen
1MUA Liv Altenborg og Åse Moi
1SRA Tove Hansen
1SRB Gine Haugland
1STA Roald Bjørneseth og Anne Marie Øvrebø Koch
1STB Siri Vaaje Haugen og Elisabeth Myhre Kubberud
1STC Kim Ove Robson og Aina Johansen
1STD Else Marie Liaaen og Anne Margrethe Lofstad
1SRVA Marina Aleksa
1TPA Odd Rune Olsen
1TPB Guttorm Finsland
1TPC Inge Helmer Stamsø
V1HOA Bente Lundal
V1SRA Marina Aleksa
V1SRB Beatrice Emisch
2AUA Knut Einar Refstie
2DAA Sofie Elisa Kjøstvedt Pöcher og Henrik Færsnes Dahle
2DRA Sofie Elisa Kjøstvedt Pöcher og Henrik Færsnes Dahle
2DAA Elin Moseng og Fredrik Tangen
2ELA Bjørn Arild Corneliussen
2HAA Anne I. T. Kalvehagen
2HAB Kristin Kjesbu Fredvik
2HAM Kari-Anne Væting
2HAS Jorunn Ramberg
2MUA Sofie Elisa Kjøstvedt Pöcher og Henrik Færsnes Dahle
2PIA Asle Øygarden
2SRA Helene Nilsen
2SRB Sandirella Aspanea
2STA Kristine K. Hommefoss og Jane Bakke
2STB Stig Brude og Silvia Wilson
2STC Leif-Atle Heen og Katrin Igland-Skiftenes
2STD Barbara Diel Riefenstahl og Ståle Gjelsten
2TMA Ørjan Vedal
V2HAA Ingvild Møretrø Fossøy
V2HAB Hilde Love Nilsen Sagevik
V2SRA Thor Jarle Vallesverd
3DAA Elin Moseng og Fredrik Tangen
3DRA Elin Brunborg og Tor Magne Braathen
3HAA Ikke satt
3HAB Anne Cecilie Nâslund
3MUA Elin Brunborg og Tor Magne Braathen
3PBA Gudrun Madshaven og Lise Mari Gustavsen
3PBB Nina Berntsen og Hilde Moen Alvheim
3STA Stephen Nicolai Kiran og Morten Heier Torgersen
3STB Tom Arvid Johannessen og Anne-Grethe Haavaldsen
3STC Heidi Tangen og Jan Erik Hjellset
3STD Elin Moseng og Fredrik Tangen