Kontaktlærere

Kontaktlærere skoleåret 2021-2022

Kontaktlærere skoleåret 2021-2022
Klasse Kontaktlærer(e)
1BAB Are Johnsen
1BAA Kenneth E. Nystad
1DRA Tor Magne Braathen og Malene Aarseth
1DAA Tor Magne Braathen og Malene Aarseth
1ELA Knut Einar Refstie
1ELB Kjell Løvland
1HOA Bjørg Knutson
1HOB Kjell Tønnessen
1HOC Tone Kristin Karlsen
1HOS Jorunn Ramberg
1HOVA Hilde Love Nilsen Sagevik
1HOVB Julia Vidvei
1MUA Tor Magne Braathen og Malene Aarseth
1SRA Idunn Fjære
1SRB Sandirella Aspanea
1SRVA Marina Aleksa
1STA Kristine Hommefoss og Jakob Svendsen
1STB Anne O. Kragseth og Kim Ove Robson
1STC Jane Bakke og Anne Mari Ø. Koch
1STD Roald Bjørnseth og Barbara D. Riefenstahl
1TPA Odd Rune Olsen
1TPB Guttorm Finsland
1TPC Magnus Dypfest
2BUA Vegard T. Pettersen
2BUVA Bente Lundal
2DRA Anne Bjørkvik
2DAA Elin Moseng og Fredrik Tangen
2ELA Bjørn Arild Corneliussen
2HAB Kristin K. Fredvik
2HAM Kari-Anne Væting
2HAVA Ingvil M. Fossøy
2HAA Anne I. T. Kalvehagen
2MUA Elin Bruborg og Anne Bjørkvik
2PIA Asle Øygarden
2PIVA Dominic Gamble
2SRA Anne Trine Eia
2SRB Emil Evnum
2SRVA Tove Hansen
2STA Tom Arvid Johannessen og Helge Fossøy
2STB Bård Broby og Henrik F. Dahle
2STC Heidi Tangen og Stig Brude
2STD Elin Moseng og Fredrik Tangen
2TMA Ørjan Vedal
3DRA Espen Sørensen og Liv Altenborg
3DAA  Liv Altenborg
3HAB Anne Cecilie Nâslund
3MUA Espen Sørensen 
3PBA Rune Østreim og Gudrun Madshaven
3PBB Åse Dorthea Ribe og Nina Berntsen
3STA Jan Erik Hjelseth og Anne-Grethe Haavaldsen
3STB Morten H. Torgersen og Birger Emanuelsen
3STC Leif-Atle Heen og Katrin Igland-Skiftenes
3STD Stephen Nicolai Kiran og Anne Margrethe Lofstad
Til toppen