Kontaktlærere

Kontaktlærere skoleåret 2020-2021

Kontaktlærere skoleåret 2020-2021
Klasse Navn
1BAA Are Johnsen
1BAB Tore Odd Hansen
1ELA Knut Einar Refstie
1ELB Kjell Løvland
1HOA Bjørg Knutson
1HOB Kirsten S. Bondevik
1HOC Julia Vidvei
1HOD Tine S. Berglund
1HOVA Hilde Love Nilsen Sagevik
1HOVB Tone Kristin Karlsen
1SRA Ingvild Birigitte Lunde
1SRB Emil Evnum
1SRV Thor Jarle Vallesverd
1TPA Odd Rune Olsen
1TPB Bjørn Grunnsvoll
1TPC Inge Stamsø
1TPV Dominic Nathan Gamble
2BTA Ørjan Vedal
2BUVA Bente Lundal
2EEA Bjørn Arild Corneliussen
2HFA Jorunn Tønnessen Ramberg
2HFB Anne Kalvehagen
2HFM Kari-Anne Væting
2HFVA Ailen Roaas
2HFVB Ingvild Fossøy
2ITA Asle Øygarden
2SAA Helene Nilsen
2SAB Harald Øksenholt og Sandierella Aspanea
1STA Jane Bakke og Sofie Pöcher
1STB Siri K. Mykland og Kim Ove Robson
1STC Stig Brude og Heidi Tangen
1STD Elin Moseng og Anne Mari Ø. Koch
1MUA Siri Vaaje Haugen og Åse Moi
1DRA Siri Vaaje Haugen og Åse Moi
1DAA Elin Moseng og Anne Mari Ø. Koch
2STA Roald Bjørnseth og Beathe Kragstad
2STB Fredrik Tangen og Anne Grethe Haavaldsen
2STC Helge fossøy og Leif-Atle Heen
2STD Anne Kragseth og Hilde Alvheim
2MUA Ingebjørg E. Johnson og Espen Sørensen
2DRA Ingebjørg E. Johnson og Espen Sørensen
2DAA Ingebjørg E. Johnson og Espen Sørensen
3STA Anne M. Lofstad og Katrin Igland-Skiftenes
3STB Lise Gustavsen og Stephen N. Kiran
3STC Finn Ivar Knudsen og Marianne T. Lende
3STD Kristin M. L. Brændeland og Kristine K. Hommefoss
3MUA Irene Tobiasen og Gudrun Madshaven
3DRA Irene Tobiasen og Gudrun Madshaven
3DAA Irene Tobiasen og Gudrun Madshaven
3PÅA Hilde Heggedal og Rune Østreim
3PÅB Åse Dorthea Ribe og Nina Berntsen
3HFA Anne Cecilie Näslund
Til toppen