Derfor er vi en VIP Makker skole:

- Forebygge ensomhet og utenforskap​
- Ønske om konkrete forebyggende tiltak som også er skoletiltak​
- Psykiske vansker er hyppigst årsak til avbrudd vgs​
- Allerede godt etablert VIP i skolen​
- Skolen scorer bra i alle undersøkelser, - trivsel​

"VIP makkerskap
– man har alltid noen å sitte sammen med slik at ingen føler seg utenfor"

Mer info for foresatte (PDF, 2 MB)

Mer info for elever (PDF, 2 MB)