Derfor er vi en VIP Makker skole:

- Forebygge ensomhet og utenforskap​

- Ønske om konkrete forebyggende tiltak som også er skoletiltak​

- Psykiske vansker er hyppigst årsak til avbrudd vgs​

- Allerede godt etablert VIP i skolen​

- Skolen scorer bra i alle undersøkelser, - trivsel​

"VIP makkerskap

– man har alltid noen å sitte sammen med slik at ingen føler seg utenfor"

Mer info for foresatte (PDF, 2 MB)

Mer info for elever (PDF, 2 MB)