Skoleskyss

Samtlige elever som skal ha skoleskyss må søke digitalt.

Har du skolereisekort fra før fylles det på med nye skolereiser når søknaden er behandlet.

Klikk her for å søke digitalt