PC for elever - digital leieavtale

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC. Denne leies av Agder fylkeskommune.

Før utlevering skal bruker av PC`en godkjenne en leieavtale. Dette kan gjøres digitalt. For elever under 18 år må foresatte logge inn med egen ID (f. eks. BankID).

Gå til skjema

Skjemaet vil være aktivt fra skolestart. Vi sender ut en SMS i forkant.

Leietaker betaler en egenandel for elev-PC'en hvert år i 3 år. For skoleåret 2024/2025 er egenandelen 1 359 kroner.  Egenandelen er lik for alle modellene.

Den årlige egenandelen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend fra Statens Lånekasse, og justeres hvert år. Dette stipendet må elevene søke om selv. Etter fullført utdanning har eleven rett til å beholde datamaskinen. Dette forutsetter at egenandeler for tre år er betalt. Eleven kan også overta datamaskinen ved et kortere utdanningsløp eller avbrutt utdanning dersom gjenstående egenandeler blir betalt.