IKT-tjenesten

Skolen har to IKT-koordinatorer som drifter maskiner og nettverk i samarbeid med IKT-Agder. Du finner oss på A.1.022.

IKT-avdelingen kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr
  • Råd om bruk av teknologi

Vi tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen.