Skolehelsetjenesten på Dahlske vgs

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle skolens elever.

Helsesykepleier

Helsesykepleier er et lavterskeltilbud. Det er gratis, skal være lett tilgjengelig og ha kort ventetid. Helsesykepleier har taushetsplikt.

  • Helsesykepleier er til stede på Dahlske alle skoledager:
  • Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 08.00-14.00
  • Tirsdag klokken 08.00-12.00

Du finner helsesykepleier opp trappen ved hovedinngangen og første dør til høyre. I hovedsak prioriteres”åpen dør”. Du trenger ikke bestille time, det er bare å komme innom. Er det kø, kan du prøve litt senere, eller sende sms, så tar helsesøster kontakt. Du kan også ringe og avtale time.

Helsesykepleier kan være støttespiller og samtalepartner og kan også gi råd og veiledning om tema som har med helse å gjøre. Er det behov for ytterligere hjelp, vil hun kunne hjelpe til med å henvise videre.

Stikkord for aktuelle tema eller problemstillinger kan være: Trivsel, fysiske og psykiske plager, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, testing for klamydia, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading og rus.

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn, og helsesøster kan også samle grupper etter tema og behov. 

Du kan få lapp med deg, slik at du får gyldig fravær.

Foreldre/foresatte og lærere er også velkommen til å ta kontakt omkring bekymring og behov knyttet til eleven.

Av og til kan det være godt å snakke med noen! Velkommen innom.

Helsesykepleier:

Nina Næss
Telefon: 945 03 016
Send epost

Stine Holm Sætevik
945 03 015

Send epost

Gro Hommersand 
Telefon: 990 81 453
Send epost

Psykisk helse og/eller rusutfordringer?

Skolehelsetjenesten tilbyr også samtaler til elever som opplever utfordringer med psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi er tilgjengelig når tanker eller følelser forstyrrer hverdagen slik at livet blir vanskelig. Eller kanskje spill eller rusmidler styrer dagen mer enn du er komfortabel med?

Vi holder til i kontoret ved siden av rådgiverne.

Ta kontakt med en av oss på sms eller telefon, så setter vi opp en timeavtale.

Det er også mulig å komme innom for en liten prat når døra er åpen.

Psykisk helsearbeider, Hege Igland, er tilstede onsdager fra 10.30 og ut dagen.

Ruskonsulent, Martin Sørvåg, vil være til stede på tirsdager og halve fredager (fra morgenen). Ta gjerne kontakt på mobil!

For de elevene som er ute i praksis, er det mulig å avtale andre møtetidspunkt.

Psykisk helsearbeider:
Judith H. Frediksen
476 30 763
Send epost            

Ruskonsulent:
Martin Sørvåg
908 93 067
Send epost