Rådgivertjenesten ved Dahlske vgs.

Rådgivernes ansvarsområde er karriereveiledning, sosialpedagogisk veiledning, spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring.
Det innebærer at rådgiverne skal gi veiledning og informasjon om yrker og utdanning (karriereveiledning) samt hjelpe elever som har ulike utfordringer og vansker som har betydning for skolearbeidet. Rådgivere er også saksbehandlere for enkeltvedtak om spesialundervisning og veiledere for tilpasset opplæring for sine elevgrupper.

Rådgiverne videreformidler kontakt med interne og eksterne støttetjenester, som helsesykepleier, konsulent for rus eller psykisk helse, PPT og OT.

Rådgiverteamet består av følgende personer:

Silje Uldal

Rådgiver med hovedansvar for karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning for utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Studiepesialiserende med helsefag.
Telefon: 938 73 004
Send epost 

Svein Terje Rosseland

Rådgiver med hovedansvar for karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning for utdanningsprogrammene Teknologi og industrifag (TIF), Bygg og anlegg, Elektro og Påbygging til generell studiekompetanse.
Telefon: 907 93 057
Send epost

Ailen Roaas

Rådgiver med hovedansvar for karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning for alle voksenelever.
Telefon: 959 26 682
Send epost

Karriereveiledning

Veien videre etter videregående skole.

Nyttige lenker hvor du kan finne informasjon om yrker, utdanninger, opptakskrav og studiesteder:

Utdanning.no
En nettportal eid av Kunnskapsdepartementet. Hva skal du bli? Her finner du svar på mye av det du lurer på om utdanning og yrke.

samordnaopptak.no
Søkerhandbokas nettside med lenker til statlige høgskoler og universiteter.

ansa.no
Om utdanning i utlandet etter videregående skole.

nav.no
Her finner du bl.a. testen "Veivalg". Test deg selv.