Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet, det tidligere elev- og lærlingombudet, gir deg svar på spørsmål om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.

Gå til Oppvekstombudet i Agder