Har du lese- og skrivevansker?

Dahlske videregående skole er dysleksivennlig skole, og vi ønsker å tilrettelegge for deg slik at du får de læringsmulighetene du fortjener.

Dysleksivennlig skole betyr at vi er godkjent av Dysleksi Norge som en skole som har gode systemer for å kartlegge elever som har utfordringer, og at vi har systemer og kompetanse til å følge elevene opp og gjennomføre gode tiltak. Det betyr også at vi arbeider for å ha et inkluderende og raust miljø for alle våre elever. Du kan lese mer om dette på Dysleksi Norge.

Om du er ny elev ved Dahlske og har dokumentasjon på lese- og skrivevansker, vil vi ta kontakt med deg eller dine foresatte for videre dialog. Dersom du tror at du har lese- og skrivevansker som ikke er utredet, kan du snakke med din kontaktlærer eller med Læringsverkstedet om mulighetene for videre tilrettelegging.

Tilrettelegging, kan bl.a. være:

  • Hjelp til installering og bruk av hjelpemidler, som rettskrivingsprogram med oppleserfunksjon (Lingdys eller Lingright), lydstøtte («Tale til tekst»), lydbøker eller digitale bøker
  • Hjelp til å søke om fritak for vurdering sidemål eller tilrettelegging til eksamen
  • Daglig hjelp og støtte av faglærer i de enkelte fagene, inkludert god tilrettelegging i vurderingssituasjonen tilpasset dine utfordringer. Snakk gjerne med lærerne dine om hvilken tilrettelegging du tror hjelper deg til å lære og til å vise hva du kan.

Lenke til vår brosjyre (PDF, 4 MB)