Leksika og ordbøker

Oversikt over leksika og ordbøker på nett.

Store norske leksikon - Aschehoug og Gyldendals "Store norske leksikon".

Britannica   - Mange gratis artikler.

Encyclopedia.com - Mer enn 57 000 oppdaterte artikler fra The Columbia Encyclopedia, sixth edition. Utgiver er Columbia University Press.

The world factbook / CIA  - Statistikk og informasjon om alle land som er anerkjent som selvstendige av USA. Nettsiden inneholder også kart og flagg. Utgitt av CIA. Vær klar over at informasjonen er amerikansk vinklet, for eksempel blir Norges geografiske størrelse omtalt som "slightly larger than New Mexico".

Hvor hender det? - Informasjon om internasjonale forhold, tilrettelagt for elever i videregående skole. Temaene presenteres med historikk og bakgrunn. HHD utgis av NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Ordnett Pluss - Kunnskapsforlagets blå ordboktjeneste.

Bokmålsordbok og Nynorskordbok  - Ordbøkene er utarbeidet ved Seksjon for leksikografi og målføregransking på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk språkråd. Bokmålsordboka er utgitt på Universitetsforlaget. Nynorskordboka er utgitt på Det Norske Samlaget.