Kildekritikk, kildehenvisning og smarte søk

På denne siden finner du tips til bruk av informasjonskilder.

Her finner du svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan vurderer jeg en kilde?
  • Når skal jeg referere til en annen tekst?
  • Hvordan refererer jeg til kildene jeg har brukt?

Mer informasjon om informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk finner du her:
VIKO – nettsted fra NTNU  

Kildekompasset – laget av og for Høgskolen i Telemark, Universitet i Agder og Universitet i Stavanger

Kildekompasset har også en meget bra veiledning for hvordan du refererer til forskjellige kilder. Les om Kildekompasset her!

Hvordan vurdere en kilde?

1. Er forfatteren navngitt?
- Tekster uten navngitt forfatter bør unngås
(Wikipedia-artikler har ikke navngitt forfatter – sjekk innholdet mot andre kilder)

2. Har forfatteren faglig autoritet (f.eks. i kraft av sin stilling)?
- Elevarbeider bør unngås

3. Er teksten ment å være en seriøs fagtekst? (sjekk sjanger)
- En forskningsartikkel, en formidlingsartikkel, en læreboktekst, et leserinnlegg og en anmeldelse kan ikke brukes på samme måte

4. Er teksten utgitt på en side med kvalitetskontroll?
- Nettidsskrifter har en redaksjon og ofte også eksterne konsulenter
- Wikipedia kontrolleres av brukerne (men ikke systematisk)
- Unngå personlige nettsider (blogg, Facebook)

5. Har forfatteren økonomiske, politiske eller andre interesser i saken?
-Eksempel:“Fiat er en av de virkelige tungvekterne innen europeisk bilindustri. Ikke minst i markedet for praktiske, solide og velutstyrte småbiler har den italienske giganten bevist at de leder an utviklingen.” (Kilde: fiat.no)

6. Er siden autentisk?
- whitehouse.gov   Dette er den offisielle nettsiden for Det hvite hus/USAs regjering.
 

7. Kan opplysningene bekreftes av en annen uavhengig kilde?
- Man kan bruke Wikipedia til å finne stoff, men opplysninger fra Wikipedia bør sjekkes minst ett annet sted

Når skal man referere til en annen tekst?

  • Alltid når man siterer andre (og dette må markeres som sitat)
  • Alltid når man gjengir andres meninger, teorier o.l.
  • Som regel når man henter faktaopplysninger fra andre
    NB: Ikke nødvendig når det er allment kjente opplysninger, f.eks. at kongen heter Harald, eller at Grunnloven ble undertegnet i 1814

Hvordan referere?
Kort referanse i parentes i teksten pluss litteraturliste

Referanse i teksten
Eksempel:

Håvard Rem skriver at ”Jens Bjørneboe skulle aldri helt gi slipp på Sørlandet” (Rem 2009, s.215)

Litteraturliste
Bøker:
Forfatterens etternavn, initial. (År). Tittel på boken i kursiv (ev utgave). Utgivelsessted: Forlag.           

Eksempel:

Rem, H. (2009). Sin egen herre. Oslo: Cappelen Damm.

Avisartikler:

Etternavn, initial. (år, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv, sidetall.

Tidsskriftartikler:

Forfatterens etternavn, initial. (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum nummer i kursiv (utgave), sidetall.

Nettsider:

Forfatter/redaktør, initial. (År). Tittel i kursiv. Lastet ned dag, måned, år, fra http://...

NB: Hvis det står når siden sist er oppdatert, oppgir du denne datoen. Hvis siden ikke er datert, oppgir du datoen da du leste teksten.

Kilde:
Bakken, J. 22.2.2010, Kildebruk 1: Finne kilder, Kildebruk 3: referanser og litteraturliste

Referanseliste i APA-stil. Lastet ned 08.02.11 fra ntnu.no