Ordensreglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

Ordensreglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Det inneholder bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, bestemmelser om atferd og tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene og framgangsmåten ved behandling av slike saker. Under ordensreglementet for Agder fylkeskommune finner du også IKT-reglementet for fylket.

Ordensreglement for Agder fylkeskommune

Særskilte tilleggregler for Dahlske vgs (PDF, 190 kB)

Til toppen