Teknologi- og industrifag

Under ser du tilbudet Dahlske videregående skole har innen teknologi- og industrifag (Vg1) og industriteknologi (Vg2).

Vg1 TIP (teknologi- og industrifag) er grunnkurs for alle mekaniske fag. Grunnkurset er innfallsporten til mange yrker innen mekaniske og elektromekaniske fag. Etter Vg2 kan du gå i lære og bli f. eks. bilmekaniker, anleggmaskinreparatør, landbruksmaskinmekaniker, automatikkmekaniker, maskinarbeider, sveiser eller platearbeider. Du kan også gå direkte fra Vg2 til påbygging til generell studiekompetanse dersom du ønsker å studere videre.

 Klikk for stort bilde 

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Fritekst 3 f.eks. hvorfor velge bygg på Dahlske

Timetall på Vg1, teknikk- og industriell produksjon
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Produksjon 7 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Tekniske tjenester 7 timer pr uke Engelsk 3 timer pr uke
Dokumentasjon og kvalitet 5 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Produksjon

Her lærer du om oppgaver og arbeidsmåter som er felles for de typer av produksjon som hører til dette programområdet. Du lærer å planlegge, produsere og kvalitetssikre arbeidsoppgavene dine og du arbeider med ulike typer maskiner, materialer og utstyr.

Tekniske tjenester

I dette faget jobber du med metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Du lærer å bruke riktig verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Klikk for stort bilde 

Dokumentasjon og kvalitet

I dette faget lager du enkle, digitale tegninger, og leser og følger enkle tegninger og skjemaer. Du skal kunne bruke produkt- og HMS-datablad, dokumentere risikovurderinger og skrive avviksrapporter. Kvalitetssikring er et stikkord i dette faget.

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studieforberedende kurs, inkludert påbygging til generell studiekompetanse.

Vg2: (Tilbys ikke ved Dahlske vgs. skoleåret 19-20) 

Etter Vg1 Teknikk og industriell produksjon kan du velge mange ulike utdanningsprogram på Vg2, f. eks.:

Arbeidsmaskiner/bilskade, lakk og karosseri/brønnteknikk/industriell møbelproduksjon/ industriteknologi/kjemiprosess/kjøretøy

Ved Dahlske videregående skole tilbyr vi

Industriteknologi

Programområdet industriteknologi skal gi deg et grunnlag for å arbeide innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Programområdet skal hjelpe til med å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr.

Struktur

Programområdet består av de 3 programfagene produksjon, reparasjon og vedlikehold og dokumentasjon og kvalitet. I tillegg kommer faget yrkesfaglig fordypning og fellesfagene.

Timetall på Vg2, produksjons- og industriteknikk
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Produksjon 7 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Reparasjon og vedlikehold 5 timer pr uke Engelsk 2 timer pr uke
Dokumentasjon og kvalitet 5 timer pr uke Samfunnsfag 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 9 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Produksjon

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt.

Reparasjon og vedlikehold

Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr.

Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver

Veien videre

Etter to år i skole følger to år med opplæring i bedrift som gir grunnlag for å ta fagbrev/svennebrev.

Studiekompetanse

Du kan gå direkte fra Vg2 til påbygging til generell studiekompetanse dersom du ønsker videre studier.

Klikk på knappen under for å se bilder av noe av det utstyret som benyttes på TIP.

Bilder

Til toppen