Studieforberedende med helse

Dahlske vgs. er glade for å kunne tilby et nytt utdanningsløp ved skolen, søkbart som Vg1 fra høsten 2021. Utdanningsprogrammet heter studieforberedende med helse og kombinerer et studieforberedende løp med programfag fra helse- og oppvekst. Utdanningsprogrammet er for deg som vil videre til høyskole eller universitet i Norge. 

Dette er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse der du i tillegg får yrkesfaglig kunnskap. Det blir ikke fokus på utplassering i praksis, men tid til programfagene både fra helse og fra studiespesialiserende programmer. Her skal du forberedes for høyere utdanning og bidra til at du som går videre har en bedre helsefaglig forståelse med seg inn i videre studier. Målet er ikke fagbrev, men å være kvalifisert for videre studier, og du kan velge fag slik at du kan kvalifisere deg også for studier med særskilte kompetansekrav, som f.eks. medisinstudiet.

Studieforberedende med helse er et treårig utdanningsløp der du etter å ha kommet inn, vil være sikret skoleplass alle tre årene. Elevene på dette utdanningsprogrammet skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på norske høyskoler og universiteter etter endt gjennomføring. Fagfordelingen de tre årene vil være bedre balansert enn om en først går to år på yrkesfag og så tar påbygg 3. året.

Foreløpig fag- og timefordeling med uketimer (det kan komme mindre justeringer):
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Helsefremmende arbeid 7t - 7t
Kommunikasjon og samhandling 5t 5t -
Yrkesutøvelse 5t 5t -
4 valgfrie programfag fra studiespesialiserende program - 2 * 5t 2 * 5t
Norsk 4t 4t 6t
Matematikk 1P/1T 5t - -
Naturfag 5t - -
Kroppsøving 2t 2t 2t
Samfunnskunnskap 3t - -
Matematikk 2P/S1/R1 - 3/5t -
Historie - - 5t
Engelsk - 5t -
TOTALT: 36t 34/36 t 30 t

Tilbudet er nå søkbart i Vigo for alle elever som skal begynne på Vg1 til høsten, og vi ønsker alle søkere velkommen til dette nye spennende tilbudet! Her er det kun 20 plasser, og vi forventer at tilbudet blir populært. Selv om dette er et studieforberedende tilbud, finner du det i Vigo under Helsefag. Ta gjerne kontakt med skolen dersom du lurer på noe!

Til toppen