Hjemmeopplæring mens skolen er stengt

Fra og med 13. mars ble alle landets skoler stengt i et forsøk i å stanse spredning av koronaviruset. Vi skal likevel gi elevene så god opplæring som mulig i denne perioden. Dette vil skje med utgangspunkt i læringsplattformen It’s Learning og andre digitale arenaer.

Det er viktig at alle elever er tilgjengelig på PC/nettverk slik at de kan følge lærernes opplegg. Det kan for eksempel være filmsnutter, digitale møter, digitale presentasjoner, oppgaver som løses i sanntid eller innleveringer. Alle elever må følge opp instruksene som gis og levere oppgaver, gjennomføre tester og arbeide med det lærerne gir beskjed om i hvert enkelt fag. Det blir ikke lett for alle å finne en god rytme for sin hverdag, men det er en viktig utfordring hver og en av dere må ta på alvor.

Alle lærerne og skolens ledelse er tilgjengelige for å besvare henvendelser, ta samtaler osv. så lenge skolen er stengt. Også tjenester som biblioteket, rådgivertjenesten, miljøarbeidere og IKT-service vil være tilgjengelig for kontakt, selv om de fleste ansatte nå vil jobbe hjemmefra framover.

Skolen forventer at elevene følger opp eventuelle digitale møter, oppgaveløsning, innleveringer osv. og at de ikke ser på denne vanskelige perioden som en ekstra ferie.

Vi ber også alle om å følge Folkehelseinstituttets pålegg om å unngå store forsamlinger og møter og følge de andre rådene helsemyndighetene gir. Ta vare på hverandre i en utfordrende tid, ta kontakt med hverandre selv om vi ikke kan være fysisk sammen.

VI har laget et eget skriv som gir mer utfyllende informasjon om situasjonen vi er i nå og hvordan skoledagen skal organiseres.  Vi oppfordrer alle til å lese det. Følg også med på hjemmesidene til Agder fylkeskommune og Dahlske vgs for ytterligere informasjon og oppdateringer.

Eget skriv fra skolen (PDF, 140 kB)

Agder fylkeskommune

Til toppen