Rådgivertjenesten ved Dahlske vgs.

Rådgivernes ansvarsområde er karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning.

Det innebærer at rådgiverne skal gi veiledning og informasjon om yrker og utdanning (karriereveiledning) samt hjelpe elever som har personlige problemer og vansker som har betydning for skolearbeidet. Rådgiverne arbeider også med elever som har behov for spesialundervisning. Rådgiverne videreformidler kontakt med helsesøster, PPT og OT.

Rådgiverteamet består av følgende personer:

Silje Uldal

Rådgiver, hovedansvar for karriereveiledning og sos.ped. veiledning
for utdanningsprogrammene Studiespesialisering.
Telefon: 938 73 004
Send epost 

 

Inger Johanne Larsen

Rådgiver, hovedansvar for karriereveiledning og sos.ped. veiledning 
for utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Musikk, dans og drama, og Påbygging til generell studiekompetanse.
Telefon: 920 88 817
Send epost

 

Svein Terje Rosseland

Rådgiver, hovedansvar for Teknikk og industriell produksjon (TIP), Bygg og anlegg, Elektro, Påbygging til generell studiekompetanse og Helse og oppvekst.
Telefon: 907 93 057
Send epost

 

Karriereveiledning

Veien videre etter videregående skole.

Nyttige lenker hvor du kan finne informasjon om yrker, utdanninger, opptakskrav og studiesteder:

Utdanning.no
En nettportal eid av Kunnskapsdepartementet. Hva skal du bli? Her finner du svar på mye av det du lurer på om utdanning og yrke.

samordnaopptak.no
Søkerhandbokas nettside med lenker til statlige høgskoler og universiteter.

ansa.no
Om utdanning i utlandet etter videregående skole.

nav.no
Her finner du bl.a. testen "Veivalg". Test deg selv.

Til toppen