Velkommen til skoleavslutning

Velkommen til skoleavslutning for avgangselever ved Dahlske vgs mandag 17.juni 2024 kl 18. Avslutningen gjelder for vg3 SF og vg2 YF ungdom, vg2 HO voksne. Hver elev kan ta med inntil 2 gjester (foresatte , søsken eller andre). Vi starter med enkel bevertning kl 18.