Møte for foresatte

Foreldre/foresatte til elever på vg1 og vg2 inviteres til møter på Dahlske vgs 
VG1: Tirsdag 5. september kl 18:00
VG2: Onsdag 6.september kl 18:00
Det vil bli felles informasjon i fellesområde (Gata) ved rektor før det blir klassevise møter i klasserommene ved kontaktlærer.

Velkommen skal dere være.