Informasjon om smittevern til ansatte, foresatte og elever

Som ledd i håndteringen av den lokale smittesituasjonen i Grimstad, har kommunelegen besluttet å anbefale jevnlig testing av elever og ansatte ved skolen.

Alle elever og ansatte får derfor utdelt selvtester med vedlagt bruksanvisning, samt instruksjon om hvordan man rapporterer eventuelle positive prøvesvar og informasjon om isolasjon. Det anbefales å teste seg regelmessig hver 4. dag dersom man ikke har symptomer. Ved nyoppståtte symptomer som hoste, rennende nese, feber, magesmerter, redusert allmenntilstand eller tap av smaks –og luktesans, oppfordres man til umiddelbart å teste seg på nytt med selvtest. Det er frivillig å la seg teste. Skolen kan ikke nekte elever som ikke tester seg adgang, med mindre de er pålagt isolasjon/karantene. Dersom selvtesten skulle være positiv, isolerer man seg umiddelbart, og man oppfordres til å registrere testresultatet på https://hjemmetest.remin.no/

På denne måten kommer man i kontakt med smittesporingsteamet i Grimstad, og får mulighet til å bestille bekreftende PCR test, som oppdateres i koronasertifikatet. Ved spørsmål om korona finner man informasjon på www.helsenorge.no, samt kommunens egne sider

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/

Vi er nå på grønt nivå. Det betyr vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag. Kantina og fellesarealene vil også være åpne.
Ingen syke skal møte på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at man vaksinerer seg. Det er fremdeles viktig at man tester seg.
Les mer om testkriterier på FHI sine sider: Testkriterier - FHI

Husk også at på grønt nivå må vi fremdeles følge noen smittevernregler.
Hver og en av oss er selv ansvarlige for å selv følge de gjeldende smittevernsrådene som gjelder til enhver tid.
Hold avstand der det er mulig- unngå håndhilsing og klemming.
Vask hender ofte. Ved skolestart, ved kantinebesøk og ved måltider.
Host i tørkepapir eller i albuekroken.

Til toppen