Elevundersøkelsen 2022-2023

Årets elevundersøkelse vil gjennomføres her på Dahlske for alle ordinære elever nå i ukene før jul.

Vi organiserer det slik at alle elever vil få anledning til å svare i løpet av en oppsatt skoletime i løpet av denne perioden. Det vil tillegg være mulighet for å besvare i etterkant dersom en er borte den aktuelle timen. Undersøkelsen er digital, frivillig og selvfølgelig anonym. Elevene blir spurt om bl.a. trivsel, trygghet, motivasjon, lærerstøtte, elevmedvirkning, vurdering og veiledning.

Vi oppfordrer alle våre elever til å besvare denne undersøkelsen, fordi den gir oss elevenes mening om hvordan det er å være elev på Dahlske, hva vi er gode på og ikke minst hva vi bør arbeide med for å bli bedre. Vi bruker det elevene forteller oss i undersøkelsen aktivt i vårt arbeid for å gjøre Dahlske til en enda bedre skole. Les gjerne med på direktoratets informasjon til foresatte: 

Informasjonsskriv foreldre