Elevundersøkelse

Informasjon om gjennomføring av årets elevundersøkelse til elever og foreldre

Alle elevene ved Dahlske vgs. vil i løpet av ukene 47-49 få mulighet til å gjennomføre årets elevundersøkelse. Undersøkelsen gir oss viktig informasjon om hvordan våre elever trives og lærer, og vi oppfordrer derfor alle til å være med å svare.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og ved Dahlske gjennomfører vi undersøkelsen for alle våre ungdomselever.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. For å sørge for anonymitet, er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Du finner mer informasjon om elevundersøkelsen på hjemmesiden til UDIR: Hva må foreldre og elever vite om Elevundersøkelsen? (udir.no). Her finner du bl.a. utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet.